Bodemonderzoek

Alvorens een tanksanering uitgevoerd kan en mag worden, zal er rond de ondergrondse tank een NEN 5740-bodemonderzoek verricht dienen te zijn en middels rapportage vastgelegd.

 

Na beoordeling en toestemming bevoegd gezag(Milieudienst)kan het werk worden gemeld en opgestart.