Home

Welkom op je site van Tankslag!!

Wij zijn een bedrijf dat zich oa bezighoudt met het saneren van niet meer in gebruik zijnde onder- en bovengrondse olietanks, voornamelijk huisbrandolie maar ook andere produkten.

Het saneren vindt plaats door inwendige reiniging van de tank alsook het produktloos maken van het nog aanwezige leidingwerk.

Na deze werkzaamheden zal de tank worden verwijderd maar in uitzonderlijke gevallen kan een tank blijven liggen en zal worden afgevuld met zand, na toestemming van de desbetreffende milieudienst.